Regulamin

1. Warunkiem korzystania z usług propoczta.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
2. Korzystanie z usługi poczty elektronicznej w serwisie propoczta.pl jest darmowe,
3. Pojemność każdej skrzynki elektronicznej wynosi 30GB,
4. Pojedyńcza wiadomość e-mail może mieć maksymalnie 300MB,
5. W przypadku masowego wysyłania wiadomości e-mail z serwera propoczta.pl które zostaną zakfalifikowane jako spam, administrator serwisu propoczta.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta do czasu wyjaśnienia,
6. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa, za wiadomości e-mail przechowywane na koncie użytkownika oraz błędnej konfiguracji konta wynikającej z winy użytkownika,
7. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało zablokowaniem dostępu do serwisu,
8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2016.